Cao su

25_Years_of_Jaguar_R_Performance_Cars_(8837123427)

Cao su

Sản phẩm

Cao Su Tự Nhiên

 • SVR 3L
 • RSS 3
 • SUR10

Cao Su Tổng Hợp

 • SBR
 • BR
 • SSBR
 • EPDM

Muội Than Carbon Black

 • N220
 • N234
 • N330
 • N326
 • N339
 • N550
 • N660
 • N774

Chất Xúc Tiến Lưu Hóa Cao Su

 • TMTD (TT)
 • CBS (CZ)
 • TBBS (NS)
 • DCBS (DZ)
 • MBT (M)
 • MBTS (DM)
 • DPG (D)
 • ZnO
 • Stearic Acid

Hóa Chất Phụ Gia Khác

Hoãn Lưu

 • PVI (CTP)

Phòng Lão (Chống Oxi Hóa)

 • TMQ (RD)
 • 6PPD (4020)

Chất Xúc Tác Hóa Học

 • Sulfur
 • HSOT-20
 • HDOT-20

Ứng dụng

Group 2
Group 3
Group 4
Group 5