Thiết bị

25_Years_of_Jaguar_R_Performance_Cars_(8837123427)

Thiết bị

Sản phẩm

Chuẩn Đoán Chất Lượng Không Khí Bên Trong và Ngoài Trời

Phát hiện hợp cất hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường, giúp tránh gây tổn hại đến sức khỏe con người.

  • VOC Detector

Ứng dụng

Group 3
Phát HiệnSự Bay Hơi Hữu Cơ Trong Nhà Máy Hóa Chất và Phòng Thí Nghiệm.
Group 5
Phân Tích Chất Lượng Không Khí.
Group 3 Copy
Chuẩn Đoán Chất Lượng Không Khí Trong Nhà.