Composites

25_Years_of_Jaguar_R_Performance_Cars_(8837123427)

Vật Liệu Tổng Hợp Composites

Sản phẩm

Kháng Hóa Chất và Kháng Nhiệt

Với độ bền và sức đề kháng cao, sản phẩm bằng vật liệu tổng hợp có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, dễ tháo ráp và lắp đặt.

  • Unsaturated Polyester Resin
  • Vinyl Ester Resin
  • Performance Additive
  • Glass Fiber
  • Carbon Fiber
  • Gelcoat

Ứng dụng

Group 2
Group 3
Group 5
Group 4
Group 2
Group 5